description powrót do Łowcy Gier description

Regulamin Bazaru

O Bazarze

 1. Z Bazaru korzystać mogą zarejestrowani użytkownicy portalu Lowcygier.pl, posiadający aktywne konto Steam, posługujący się językiem polskim oraz nie prowadzący działalności gospodarczej w zakresie handlu grami cyfrowymi.
 2. Administracja Lowcygier.pl nie jest stroną transakcji w Bazarze. Celem Bazaru jest jedynie umożliwienie komunikacji między dwoma użytkownikami – kupującym i sprzedającym. Żaden z przedmiotów w Bazarze nie jest sprzedawany bezpośrednio przez redakcję serwisu Lowcygier.pl.
 3. Administracja Lowcygier.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert, ich prawdziwość, działanie kluczy oraz wszelkie problemy wynikające z transakcji ustalonej między dwoma użytkownikami.
 4. Administracja Lowcygier.pl nie daje gwarancji działania kluczy zakupionych na Bazarze oraz nie kompensuje szkód poniesionych w wyniku nieuczciwego postępowania jednej ze stron transakcji.
 5. Administracja Lowcygier.pl nie weryfikuje sprzedawców, ani kupujących i nie ręczy za ich uczciwość.
 6. Administracja Lowcygier.pl będzie podejmować działania mające na celu walkę z nieuczciwymi użytkownikami, takie jak odbieranie możliwości handlowania oraz blokady na konto Steam oraz adres IP. Będzie też współpracować z organami ścigania, jeśli któraś ze stron transakcji wniesie odpowiednie zawiadomienie o oszustwie.
 7. Członkowie Administracji Lowcygier.pl oznaczeni są etykietą „Administrator” w profilu użytkownika.
 8. Użytkownicy z etykietą „Moderator” nie są członkami Administracji Lowcygier.pl. Są to osoby, które dobrowolnie pomagają w utrzymaniu porządku na Bazarze, jednocześnie korzystając z serwisu na takich samych zasadach jak inni użytkownicy. Administracja Lowcygier.pl nie ponosi odpowiedzialności za oferty tworzone przez moderatorów, nie ręczy za ich uczciwość, ani za działanie kluczy przez nich wysyłanych.

Obowiązki wszystkich użytkowników

 1. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto na Bazarze.
 2. Zabrania się nabijania punktów reputacji za fikcyjne transakcje tworzone w zmowie z innym użytkownikiem lub między dwoma własnymi kontami.
 3. Zabrania się umawiania się na transakcję poza Bazarem.
 4. Komentarze i oceny drugiej strony muszą dotyczyć realnej transakcji i w najlepszy możliwy sposób opisywać doświadczenia z przeprowadzonej transakcji.
 5. Zabrania się wystawiania negatywnych komentarzy, których motywacją jest odwet za uprzednio otrzymany negatywny komentarz, i nie mających innego merytorycznego uzasadnienia.

Obowiązki sprzedającego

 1. Dozwolony jest jedynie handel kluczami Steam, Origin, Uplay, Battle.net, GOG oraz podarunkami Steam, będącymi w posiadaniu sprzedającego w momencie utworzenia oferty i nie posiadającymi blokad regionalnych na polski region.
 2. Sprzedający zobowiązany jest do sprzedawania poprawnych i uprzednio nieaktywowanych kluczy lub podarunków, odpowiadających kryteriom wybranym podczas dodawania ogłoszenia.
 3. Sprzedający może dopuścić możliwość wymiany, ale każda oferta musi posiadać określoną cenę sprzedaży. Dopóki sprzedający nie porozumie się w sprawie wymiany i nie zaakceptuje oferty wymiany, sprzedaż jest priorytetem i zarezerwowanie przedmiotu przez dowolnego kupującego odbiera możliwość dokonania wymiany.
 4. Zabrania się tworzenia fikcyjnych ofert.
 5. Zakazany jest handel kontami z grami.
 6. Zakazane jest oferowanie usługi czy przyjmowanie zamówień.
 7. Zakazane jest linkowanie do ofert wystawionych na innych forach i portalach oraz na serwisach aukcyjnych.
 8. Sprzedający może wystawić na sprzedaż maksymalnie 2 sztuki jednego przedmiotu.
 9. Sprzedający jest zobowiązany do dbania o aktualność oferty.
 10. W opisie oferty sprzedający zobowiązany jest do przestrzegania netykiety. W opisie oferty zabrania się przede wszystkim:
  1. propagowania piractwa oraz umieszczania linków do stron z nielegalnym oprogramowaniem,
  2. propagowania przemocy, antyspołecznych poglądów oraz łamania prawa,
  3. umieszczania bądź tekstowego nawiązywania do jakiejkolwiek formy pornografii,
  4. umieszczania reflinków,
  5. namawiania do łamania regulaminu Bazaru,
  6. obrażania innych użytkowników.
 11. Zabrania się publikacji opisu oferty sprzecznego z ustawionymi parametrami oferty. Nie wolno w opisie wskazywać, że:
  1. oferta dotyczy innego przedmiotu, niż podany w procesie dodawania ogłoszenia,
  2. cena przedmiotu jest inna, niż podana w procesie dodawania ogłoszenia,
  3. typ klucza jest inny, niż podany w procesie dodawania ogłoszenia,
  4. sprzedającego interesuje tylko wymiana na inny przedmiot i nie można go kupić za podaną cenę.
 12. Zabrania się wskazywania w opisie oferty, że na sprzedaż dostępnych jest więcej niż 1 sztuka przedmiotu.
 13. Sprzedający we własnym zakresie ponosi odpowiedzialność za uregulowanie należności podatkowych z tytułu przeprowadzenia transakcji sprzedaży.

Obowiązki kupującego

 1. Dokonanie rezerwacji klucza jest jednoznaczne ze skorzystaniem z oferty sprzedającego i koniecznością zapłaty za zarezerwowany przedmiot,
 2. Zarezerwowanie przedmiotu odbiera możliwość dokonania wymiany na inne przedmioty,
 3. Kupujący jest zobowiązany do wyjaśnienia wszelkich niejasności do oferty przed dokonaniem rezerwacji,
 4. Zabrania się wykorzystywania funkcjonalności chargebacków celem oszukiwania sprzedających.

Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z jakiejkolwiek funkcjonalności Bazaru jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. O interpretacji regulaminu decyduje Administracja Lowcygier.pl.
 3. Rejestracja w Bazarze oznacza zgodę dla administracji na wykorzystanie danych w celach kontaktowych.
 4. Administracja Lowcygier.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Akceptując regulamin wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia transakcji przy pomocy Bazaru (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).